Walka z COVID-19: Izolacja dzięki Przenośnemu Monitorowi Izolacyjności Pomieszczeń

Walka z COVID-19: Izolacja dzięki Przenośnemu Monitorowi Izolacyjności Pomieszczeń

Utrzymywanie odpowiedniej różnicy ciśnienia między pomieszczeniami jest konieczne w celu utrzymania aseptyczności powietrza np. w salach operacyjnych, czy pomieszczeniach laboratoryjnych. Jest również niezbędne by nie dopuszczać do wydostania się skażonego powietrza z pomieszczeń izolacyjnych.

Firma SetraSystems, której polskim dystrybutorem jest UniSens, od lat specjalizuje się w produkcji urządzeń pomiarowych służących temu celowi. Monitory izolacyjności pomieszczeń, inaczej nazywane monitorami ciśnienia różnicowego, mierzą ciśnienie w jednym pomieszczeniu w stosunku do ciśnienia w innym oraz wyświetlają wartość różnicy między nimi. Gdy wartość ta nie odpowiada ustalonym założeniom inicjują alarm – wizualny lub dźwiękowy. Urządzenia te mogą także aktywnie współpracować jako elementy pomiarowe z systemami wentylacyjnymi i automatyki budynku.

Na początku 2020 roku, gdy rozpoczęła się najpierw epidemia, a następnie pandemia COVID-19, Setra wprowadziła do sprzedaży specjalnie przystosowane do pojawiających się potrzeb dwa zestawy monitorów ciśnienia SetraLite: w zestawie do szybkiej instalacji i  w zestawie do szybkiego montażu. Obie propozycje umożliwiają błyskawiczne uruchomienie monitora różnicy ciśnień w pomieszczeniach tymczasowo przeznaczonych dla izolacji chorych lub na sale operacyjne. Urządzenie może być stosowane także w szpitalach polowych, jak również namiotach. Może być także pełnowartościowym monitorem, stosowanym w na stale przezaczonym do tego miejscu.

Setra Lite nie tylko mierzy ciśnienie różnicowe, lecz także w czytelny sposób informuje, czy aktualna jego wartość odpowiada wartościom wymaganym. Gdy wszystko jest w porządku, duży, dobrze widoczny (także z boku pod kątem 90 stopni) pierścień intensywnie świeci na zielono. Gdy wymagana różnica ciśnienia nie jest osiągana, pierścień świeci na kolor czerwony.Setra Lite: zielony pierścień oznaczający prawidłowe ciśnienie i czerwony pierścień alarmujący o niedopuszczalnej wartości

Aktualna wartość różnicy ciśnienia wyświetlana jest także na wyświetlaczu urządzenia. Setra Lite posiada także napięciowe (0-5V lub 0-10V) i prądowe (4-20mA) wyjście sygnałowe, dzięki czemu może współpracować z systemami automatyki wentylacji i budynku.

Komunikacja z urządzeniem następuje przez dotykowy ekran. Podstawowe funkcje, jak chwilowe pokazanie aktualnego ciśnienia, gdy jego wyświetlanie jest wyłączone, czy też tymczasowe zawieszenie działania urządzenia, można wywołać także przyciskając zewnętrzną obudowę SetraLite.

Szybki zestaw montażowy składa się z monitora różnicy ciśnienia Setra Lite oraz uchwytu montażowego umożliwiającego powieszenie urządzenia np. na ścianie, pakietu zasilania bateryjnego, zasilacza sieciowego, zdalnego portu ciśniania instalowanego w pomieszczeniu, w którym mierzymy ciśnienie względem pomieszczenia, w którym znajduje się monitor.Szybki Zestaw Montażowy - zawartość

 

Szybki zestaw instalacyjny składa się z monitora różnicy ciśnienia Setra Lite oraz pakietu zasilania bateryjnego, 3 metrowej rurki służącej do doprowadzenia do Setra Lite ciśnienia z punktu pomiarowego w pomieszczeniu (np. operacyjnym) oraz elementu służącego zakończeniu rurkiSzybki Zestaw Instalacyjny - zawartość

Po więcej informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej storny poświęconej przenośnemu monitorowi różnicy ciśnienia SetraLite:

https://unisens.pl/pl/product/265-Setra-Lite