Skutki wykorzystania wody odzyskanej w rolnictwie

Skutki wykorzystania wody odzyskanej w rolnictwie

Skutki wykorzystania wody odzyskanej w rolnictwie

Kiedy woda jest używana w procesach przemysłowych lub rolniczych, możliwe jest jej ponowne wykorzystanie, co pomaga zmniejszyć straty i chronić środowisko. Ponowne wykorzystanie wody polega na oczyszczaniu ścieków komunalnych lub domowych, wody słonawej, wody szarej lub przepływów zwrotnych. Woda może być następnie wykorzystana do wielu różnych zastosowań, od nawadniania po czyszczenie dróg.

Jeśli nie wykorzystasz tej wody ponownie, zostanie ona oddana z powrotem do środowiska. Pytanie jednak rodzi się, czy wprowadzenie wody do środowiska jest dla niego bezpieczne? O ile została ona odpowiednio uzdatniona, o tyle ponowne wykorzystanie wody pozwala na zaoszczędzenie znacznej ilości pieniędzy przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu ilości odpadów wodnych.

Recykling wody jest bardzo ważny w suchych miejscach oraz w zanieczyszczonych środowiskach i miastach. W miejscach, które nie mają łatwego dostępu do wody, możliwość ponownego jej wykorzystania jest niezbędna by wiele procesów komunalnych i rolniczych mogło przebiegać bez przeszkód.

Pomimo tego, jak dokładne może być odzyskiwanie wody, używanie jej do celów rolniczych może prowadzić do kilku problemów. W wodzie mogą znajdować się różne farmaceutyki, jeśli nie została ona odpowiednio uzdatniona. Śmierć roślin to kolejny poważny problem, który może wystąpić, gdy niektóre z zanieczyszczeń w wodzie nie zostaną skutecznie usunięte przed ponownym użyciem lub podczas procesu uzdatniania usunięte zostały korzystne dla nich składniki odżywcze. W tym artykule dowiesz się, czym jest woda z odzysku i jakie są konsekwencje używania jej w rolnictwie.

Produkty powiązane z artykułem

Oferta

W naszej powyższej ofercie znajdziesz aparaturę pomiarową stale kontrolującą stan wody z odzysku. Poniżej dalsza część artykułu.

 

Czym jest rekultywacja wody?

Recykling wody polega na odzyskiwaniu jej z wielu źródeł przed uzdatnieniem i ponownym wykorzystaniem. Na przykład, możliwe jest użycie odzyskanej wody do uzupełniania wód gruntowych, aż po inne zastosowania w rolnictwie. Ponowne wykorzystanie wody jest uważane za jedno z najlepszych rozwiązań dla stale zmniejszających się zasobów wodnych. Zważając na to, jak skuteczna może być regeneracja wody, może być ona wykorzystywana do poprawy zrównoważonego rozwoju lub bezpieczeństwa wodnego.

Należy pamiętać, że ponowne wykorzystanie wody może być  planowane lub nieplanowane. Planowane ponowne wykorzystanie obejmuje systemy wodne, które zostały zaprojektowane specjalnie do pomocy w ponownym wykorzystaniu zasobów wody z recyklingu. Podstawowe rodzaje planowanego ponownego wykorzystania wody obejmują nawadnianie krajobrazu i rolnictwa, zaopatrzenie w wodę pitną, zarządzanie zasobami wód gruntowych oraz wodę do procesów przemysłowych.

reclaimed water

Jeśli chodzi o nieplanowane ponowne wykorzystanie wody, to dotyczy ono sytuacji, w których źródło składa się głównie z wody, która została już wykorzystana. Na przykład mieszkańcy, którzy czerpią wodę z lokalnych rzek, mogą dokonywać nieplanowanego ponownego wykorzystania wody. Rzeki takie jak Missisipi i Kolorado otrzymują oczyszczone ścieki od ludzi zamieszkujących u góry rzeki, co oznacza, że miejscowi położeni w dole rzeki, będą korzystać z nieplanowanego ponownego wykorzystania wody.

 

Istnieje wiele różnych rodzajów ponownego wykorzystania wody, o których warto wiedzieć, a do których należą przede wszystkim:

 • Woda produkowana przy wydobyciu zasobów naturalnych
 • Odpływy z rolnictwa
 • Przepływy zwrotne
 • Woda chłodząca i procesowa
 • Woda burzowa
 • Ścieki komunalne

Niezależnie od źródła wody, z którego korzystasz, każde z nich zostało odpowiednio uzdatnione, aby spełnić wymagania specyfikacji recyklingu. Specyfikacje te obejmują wytyczne i wymagania dotyczące uzdatniania, które zakład musi wdrożyć, aby zapewnić, że woda pobrana z określonego źródła została dostatecznie oczyszczona w celu osiągnięcia wymaganej jakości. Wytyczne te są również zaprojektowane tak, aby zapewnić ochronę środowiska i utrzymanie zdrowia publicznego.

Na przykład woda, która jest odzyskiwana w celu nawadniania upraw, musi mieć ustaloną jakość, aby zapewnić, że gleba i rośliny, które są nawadniane, nie będą zagrożone. Przepisy te chronią również zdrowie i samopoczucie pracowników gospodarstw rolnych. Dodatkowe zabiegi mogą być potrzebne, gdy uzdatniona woda, będzie miała wysoki stopień kontaktu z ludźmi. Wymagania dotyczące oczyszczania wody pitnej będą bardziej rygorystyczne.

Agencja Ochrony Środowiska nie ma ograniczeń dotyczących jakiegokolwiek rodzaju ponownego wykorzystania wody. Jednak państwa mają władzę regulacyjną nad tym, jak zasoby wodne są rozwijane i przydzielane, co oznacza, że w twoim kraju mogą istnieć programy, które dotyczą ponownego wykorzystania wody i włączają je w ramy programu.

Ustawy: o czystej wodzie i o wodzie pitnej, zawierają wytyczne dotyczące ochrony jakości wody pitnej dla ludności, jak również wody źródłowej. Te dwa akty prawne współpracują ze sobą, aby zapewnić poszczególnym państwom fundamenty, które mogą wykorzystać do regulowania ponownego wykorzystania wody, co jest czymś, na co należy zwrócić uwagę, zanim Ty lub Twój zakład podejmiecie próbę ponownego wykorzystania wody.

farming

Do czego służy woda odzyskana?

Woda z odzysku ma wiele różnych zastosowań w wielu branżach. Podstawowe zastosowania, które obejmują ponowne wykorzystanie wody obejmują:

 • Nawadnianie rolnictwa
 • Nawadnianie terenów zielonych obejmujące pola golfowe, drogi dojazdowe i parki
 • Zastosowania wewnątrz budynków, które mogą obejmować spłukiwanie toalet
 • Zaopatrzenie w wodę w mieście
 • Kontrola pyłu
 • Czyszczenie powierzchni placów budowy, dróg i innych obszarów o dużym natężeniu ruchu
 • Zasilanie przybrzeżnych lub śródlądowych warstw wodonośnych oraz sztucznych jezior
 • Rekonstrukcja środowiska
 • Mieszanie betonu
 • Szeroki zakres procesów budowlanych

Dlaczego recykling wody jest ważny?

Ze względu na zmniejszające się zasoby wody na całym świecie oraz na to, jak wiele procesów i zadań wymaga użycia znacznej ilości wody, istotne jest, aby społeczeństwa i obiekty miały stały i niezawodny dostęp do zasobów świeżej wody w sposób, który nie musi zależeć od czynników środowiskowych.

Aby zrozumieć, jak korzystny może być recykling wody, należy pamiętać, że w Modesto niedawno powstała rura, która miała dostarczać ścieki do terenów podmokłych i nawadniania. Po wybudowaniu rury, dolina San Joaquin była w stanie uzyskać około 25% więcej wody w porównaniu z ich standardowym przydziałem. Przy odpowiednim wdrożeniu, regeneracja wody może znacznie zmniejszyć ilość wody, która jest marnowana na co dzień.

water recycling

Co się dzieje, gdy woda z odzysku jest używana w rolnictwie?

Pomimo wielu zalet związanych z używaniem wody z odzysku, istnieje również kilka minusów, które mogą stwarzać problemy, gdy jest ona używana w rolnictwie. Dwa z najczęstszych problemów to nagromadzenie farmaceutyków i obumieranie upraw, które zostały szczegółowo opisane poniżej.


W przypadku, gdy woda odzyskana jest używana do celów rolniczych, zawsze istnieje możliwość, że woda spowoduje śmierć upraw. Aby uprawy wykazywały zdrowy i efektywny wzrost, muszą otrzymywać odpowiednią ilość składników odżywczych.

Mimo, że woda została uzdatniona i powinna być wolna od szkodliwych składników odżywczych, to zastosowane rozwiązania prawdopodobnie wyeliminowały korzystne składniki odżywcze, które już znajdowały się w wodzie, co może prowadzić do przedwczesnego obumierania upraw wszystkich kształtów i rozmiarów. Ten problem może spowodować znaczne straty dla rolników.

crop death

Akumulajca farmaceutyków

Istnieje wiele różnych zanieczyszczeń, które mogą dostać się do źródła wody, w tym wszystko od oleju i bakterii po farmaceutyki. W wielu rejonach USA niedobory wody prowadzą do konieczności uzupełniania zasobów wodnych ściekami, które zostały dokładnie oczyszczone przed wykorzystaniem ich do nawadniania. Chociaż rozwiązania stosowane przez oczyszczalnie ścieków w celu pozbycia się zanieczyszczeń są skuteczne, możliwe jest również, że nie usuwają one prawidłowo wszystkich rodzajów zanieczyszczeń.

W badaniu przeprowadzonym przez U.S. Geological Survey naukowcy stwierdzili, że substancje farmaceutyczne znajdujące się w ściekach i stosowane do nawadniania utrzymywały się w glebie nawet po zakończeniu nawadniania w danym sezonie. Wcześniejsze badania wykazały, że ścieki pobrane z oczyszczalni zawierają niewielką ilość farmaceutyków i dodatkowych zanieczyszczeń organicznych nawet po oczyszczeniu, co może stanowić problem w przypadku ponownego wykorzystania wody do celów rolniczych.

Podczas przeprowadzania wspomnianych badań naukowcy przyjrzeli się kilku próbkom ponownie wykorzystanych ścieków w celu ustalenia, czy próbki te zawierają jakiekolwiek farmaceutyki. Próbki, które zostały zebrane zawierały takie środki farmaceutyczne jak fluoksetyna, erytromycyna i difenhydramina. Substancje te pozostały po nawadnianiu, które miało miejsce rok wcześniej. Badania te pokazują, że stosowanie wody regenerowanej może prowadzić do wysokiego stężenia środków farmaceutycznych w glebie.

water use