Sensorex - Sensorex SD7000CD(5-przewodowy różnicowy czujnik pH lub ORP Sensorex

Sensorex SD7000CD 5-przewodowy różnicowy czujnik pH lub ORP

Download

To place an order

Ask for an offer

Scroll down Find out more

S7000CD

jest różnicowym czujnikiem pH lub potencjału ORP.

Czujniki różnicowe dzięki swojej konstrukcji charakteryzują się dłuższą żywotnością.
Konstrukcja ta wykorzystuje dwie szklane elektrody, które dokonują pomiarów pH lub ORP w sposób różnicowy w odniesieniu do trzeciej metalowej elektrody. Komórka odniesienia zanurzona jest w buforze o pH 7.0.
Ten typ komórki odniesienia jest odporny na zanieczyszczenie przez mierzony roztwór, poprawiając dokładność pomiaru i wydłużając żywotność czujnika.
Dzięki technologii różnicowej nie trzeba wymieniać całego czujnika już po kilku miesiącach. Wystarczy wymienić mostek solny i uzupełnić roztwór referencyjny.
Automatyczna kompensacja temperaturowa zapewnia dokładność pomiaru w środowiskach z szybkimi zmianami temperatury.  Eliminacja pętli uziemienia również zapewnia wyższą dokładność. Wytrzymała konstrukcja korpusu wykonanego z Ryton® PPS zapewnia szeroką kompatybilność chemiczną.